04 martie 2008

Principele Radu a trecut prin Buhusi

Alte]a Sa Regal\ Radu Duda, Principe al Rom=niei, s-a `nt`lnit ieri diminea]\ cu elevii Colegiului “Ion Borcea” din ora[ul Buhu[i, jude]ul Bac\u. Principele Radu le-a vorbit adolescen]ilor reuni]i `n amfiteatrul institu]iei de `nv\]\m=nt despre importan]a preg\tirii tinerilor pentru dezvoltarea, `n viitor, a societ\]ii rom=ne[ti.
Radu Duda s-a `ntre]inut [i cu preo]ii buhu[eni, dar [i cu edilii locali, pe care i-a asigurat de inten]ia Casei Regale de a sprijini, prin lobby, dezvoltarea comunit\]ilor mai mici, de genul ora[ului Buhu[i. Principele [i-a `ncheiat [ederea `n zon\ prin vizitarea m\n\stirilor Runc [i Ciolpani, din apropierea localit\]ii.

Asa a sunat stirea din "Ziarul de Bacau". In alta ordine de idei, nimeni nu prea a inteles ce a fost cu vizita de la Buhusi a principelui. Poate si din cauza ca nu s-au dat explicatii si nici la taclale cu ziaristii nu s-a stat.

Niciun comentariu: